logo
หน้าเริ่มต้น
สวัสดี ท่านมาเยี่ยมเรา ครั้งแล้วนะ    [นับใหม่]พรบ.ตรวจตรอ.ต่อภาษีฟรี   |  พรบ.ควบอีซี่พาส   |  บัญชีธนาคารบริษัทประกัน   |  คอมมิชชั่น   |  รายงานปัญหา

เงื่อนไขความคุ้มครอง ยี่ห้อรถยนต์ที่ไม่รับ
วิธีแจ้งงานบน YOUTUBE ตารางกลุ่มรถยนต์
ดาวน์โหลดรายชื่ออู่ ไม่รับป้ายแดง
ค่าความเสียหายส่วนแรก
3,000 5,000  
กำลังแสดงผล รถกลุ่ม5 โตโยต้าวีออส ยาริส อาแวนซ่า ฮอนด้า ซิติ้ แจส บริโอ้ นิสสัน มาร์ช มาสด้า2
  รถกลุ่ม4
รถกลุ่ม 3 <2,000 CC
รถกลุ่ม 3 >2,000 CC
รถกลุ่ม2 <2,000 CC
รถกลุ่ม2 >2,000 CC
รถกระบะ
รถตู้
จุดเด่นของป1-HERO ไทยประกัน
จุดเด่น พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
จุดเด่น พิเศษ2 มีจำหน่ายที่ก้าวหน้าเท่านั้น
จุดเด่น ป1-ประหยัดที่รับกระบะ ตู้ กลุ่ม2 3 4 5
จุดเด่น ระบุผู้ขับขี่ได้ ไม่กำหนดเบี้ยขั้นต่ำ
จุดเด่น รับรถถึง 10 ปี
จุดเด่น แรกเข้าให้NCB 30%-40%
  การให้ส่วนลดแรกเข้า NCB 110 30%
  110>2000CC 40% รหัส210 320 40%
  110>ถ้ามีใบเตือนแนบ4-50% ก็ให้ตามจริง
ให้ดาว วิเคราะห์ป1-HERO ดี ส.ค.55
5 ออกแบบตรงใจผู้ซิ้อประกัน
5 ความมั่นคงของประกัน
5 ความคุ้มค่าของราคา [เริ่มต้น 4,995]
5 รับทุกรถ เก๋ง กระบะ ตู้ [ยกเว้นรถนำเข้า]
3 จำนวนอู่เครือข่าย
5 ปัญหาการเคลม ไม่เคยถูกลูกค้าร้องเรียน
3 ขั้นตอนการส่งงาน ไม่มีเลขรับแจ้งออนไลน์

ราคา ป1-HERO1 ไทยประกัน รถกลุ่ม5 จดทะเบียนปี 2011-2007 (2554-2550)

โตโยต้าวีออส ยาริส อาแวนซ่า ฮอนด้า ซิติ้ แจส บริโอ้ นิสสัน มาร์ช มาสด้า2

รถกลุ่ม5 ปี2018 ทุน450,000 ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ 1,754.80
18-24 1,754.80
25-35 1,754.80
36-50 1,754.80
มากกว่า50 1,754.80
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,504.42
18-24 1,504.42
25-35 1,504.42
36-50 1,504.42
มากกว่า50 1,504.42
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,252.97
18-24 1,252.97
25-35 1,252.97
36-50 1,252.97
มากกว่า50 1,252.97
รถกลุ่ม 5ปี 2017ทุน 410,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ 1,754.80
18-24 1,754.80
25-35 1,754.80
36-50 1,754.80
มากกว่า50 1,754.80
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,504.42
18-24 1,504.42
25-35 1,504.42
36-50 1,504.42
มากกว่า50 1,504.42
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,252.97
18-24 1,252.97
25-35 1,252.97
36-50 1,252.97
มากกว่า50 1,252.97
รถกลุ่ม 5ปี 2016ทุน 370,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ 1,754.80
18-24 1,754.80
25-35 1,754.80
36-50 1,754.80
มากกว่า50 1,754.80
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,504.42
18-24 1,504.42
25-35 1,504.42
36-50 1,504.42
มากกว่า50 1,504.42
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,252.97
18-24 1,252.97
25-35 1,252.97
36-50 1,252.97
มากกว่า50 1,252.97
รถกลุ่ม 5ปี 2015ทุน 340,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ 1,754.80
18-24 1,754.80
25-35 1,754.80
36-50 1,754.80
มากกว่า50 1,754.80
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,504.42
18-24 1,504.42
25-35 1,504.42
36-50 1,504.42
มากกว่า50 1,504.42
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,252.97
18-24 1,252.97
25-35 1,252.97
36-50 1,252.97
มากกว่า50 1,252.97
รถกลุ่ม 5ปี 2014ทุน 310,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ 1,754.80
18-24 1,754.80
25-35 1,754.80
36-50 1,754.80
มากกว่า50 1,754.80
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,504.42
18-24 1,504.42
25-35 1,504.42
36-50 1,504.42
มากกว่า50 1,504.42
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,252.97
18-24 1,252.97
25-35 1,252.97
36-50 1,252.97
มากกว่า50 1,252.97

ราคา ป1-HERO1 ไทยประกัน รถกลุ่ม5 จดทะเบียนปี 2006-2003 (2549-2546)

โตโยต้าวีออส ยาริส อาแวนซ่า ฮอนด้า ซิติ้ แจส บริโอ้ นิสสัน มาร์ช มาสด้า2

รถกลุ่ม 5ปี 2013ทุน 280,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ 1,754.80
18-24 1,754.80
25-35 1,754.80
36-50 1,754.80
มากกว่า50 1,754.80
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,504.42
18-24 1,504.42
25-35 1,504.42
36-50 1,504.42
มากกว่า50 1,504.42
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,252.97
18-24 1,252.97
25-35 1,252.97
36-50 1,252.97
มากกว่า50 1,252.97
รถกลุ่ม 5ปี 2012ทุน 260,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
รถกลุ่ม 5ปี 2011ทุน 240,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
รถกลุ่ม 5ปี 2010ทุน 220,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
บริษัทประกันที่เข้าร่วม

ข้อกำหนดในการให้บริการ - นโยบายส่วนบุคคล - นโยบายโปรแกรม © บริษัท ก้าวหน้าโบรกเกอร์ จำกัด 2541-2559   Updated 24/03/2019    
ประเภทประกันภัย โปรโมชั่น บริษัทประกันภัย ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม คุยกับเรา
  ประกันภัยรถยนต์
  ประกันภัยโรคมะเร็ง
  ประกันภัย 4 โรคร้ายแรง
  ประกันอุบัติเหตุ
  ประกันสุขภาพ
  ประกันภัยเดินทาง
  ประกันอัคคีภัย
  ประกันที่อยู่อาศัย
  กรุงเทพประกันภัย
  ประกันภัยไทยวิวัฒน์
  ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
  อลิอันซ์ซีพี
  กรุงเทพประกันภัย
  วิริยะประกันภัย
  สินมั่นคงประกันภัย
  แอลเอ็มจีประกันภัย
  อาคเนย์ประกันภัย
  ประกันภัยไทยวิวัฒน์
  เมืองไทยประกันภัย
  ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
  เอ็มเอสไอจีประกันภัย
  อลิอันซ์ซีพี
  เทเวศประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เอเชียประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ประกันคุ้มภัย
  ใบตัดบัตรเครดิตเข้าบริษัทประกัน
  ใบผ่อนชำระ CITIBANK
  แบบฟอร์มขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันภัย
  สายด่วนประกันภัย
  ติดต่อผ่านทางอีเมล
  แจ้งเคลมประกัน