logo
หน้าเริ่มต้น
สวัสดี ท่านมาเยี่ยมเรา ครั้งแล้วนะ    [นับใหม่]พรบ.ตรวจตรอ.ต่อภาษีฟรี   |  พรบ.ควบอีซี่พาส   |  บัญชีธนาคารบริษัทประกัน   |  คอมมิชชั่น   |  รายงานปัญหา

สายด่วน 081-489-7312     
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ
ประเภท
การประกันภัย
ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก
ตัวรถเอาประกันภัย
ภัยพิเศษ
ทรัพย์สิน
บุคคล
สูญหาย
ไฟไหม้
การชน
อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล
ค่ารักษา
พยาบาล
ประกันตัว
ผู้ขับขี่
ภัย
ก่อการร้าย
1
1 ประหยัด
2 พิเศษ, 2 พลัส
*
2
3 พิเศษ, 3 พลัส
*
3
หมายเหตุ : * จากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ซึ่งหมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
*ราคาเบี้ยประกัน มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันนั้นๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ประกันรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ

เช็คราคาประกันชั้น 1, 2+, 3 ออนไลน์ : 9 วิ
มีส่วนลดพิเศษ ส่งฟรี ผ่อนได้ ยินดีรับบัตรเครดิต

1.ยี่ห้อ
2.รุ่น
3.ปี

รับฟรี! ส่วนลดพิเศษ ที่ท่านจะไม่ได้รับจากที่ใด
ยินดีรับบัตรเครดิตสด/ผ่อน/ออนไลน์

รย.1 รถเก๋งซ่อมห้าง
ไม่มีดีดัก
รย.1 รถเก๋งซ่อมห้าง
มีดีดัก
รย.1 รถเก๋งซ่อมอู่
ไม่มีดีดัก
รย.1 รถเก๋งซ่อมอู่
มีดีดัก
รย.3 รถกระบะซ่อมอู่
ไม่มีดีดัก
รย.3 รถกระบะซ่อมอู่
มีดีดัก
รย.2 รถตู้ซ่อมอู่
ไม่มีดีดัก
รย.2 รถตู้ซ่อมอู่
มีดีดัก
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
50,000
ซ่อมอู่
6,699
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
50,000
ซ่อมอู่
6,700
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
50,000
ซ่อมอู่
7,199
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
50,000
ซ่อมอู่
7,201
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
100,000
ซ่อมอู่
7,201
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
100,000
ซ่อมอู่
7,201
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
100,000
ซ่อมอู่
7,700
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
100,000
ซ่อมอู่
7,700
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
200,000
ซ่อมอู่
8,201
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
200,000
ซ่อมอู่
8,201
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
200,000
ซ่อมอู่
8,601
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
200,000
ซ่อมอู่
8,601
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
300,000
ซ่อมอู่
9,299
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
300,000
ซ่อมอู่
9,301
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
300,000
ซ่อมอู่
9,801
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
300,000
ซ่อมอู่
9,801
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
50,000
ซ่อมอู่
6,700
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
50,000
ซ่อมอู่
7,201
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
100,000
ซ่อมอู่
7,201
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
100,000
ซ่อมอู่
7,700
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
200,000
ซ่อมอู่
8,201
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
200,000
ซ่อมอู่
8,601
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
300,000
ซ่อมอู่
9,300
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
300,000
ซ่อมอู่
9,801
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
50,000
ซ่อมอู่
6,700
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
50,000
ซ่อมอู่
7,201
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
100,000
ซ่อมอู่
7,201
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
100,000
ซ่อมอู่
7,700
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
200,000
ซ่อมอู่
8,201
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
200,000
ซ่อมอู่
8,601
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
300,000
ซ่อมอู่
9,300
อลิอันซ์
ไม่มีดีดัก
คุ้มครองน้ำท่วม
300,000
ซ่อมอู่
9,801
บริษัทประกันที่เข้าร่วม

ข้อกำหนดในการให้บริการ - นโยบายส่วนบุคคล - นโยบายโปรแกรม © บริษัท ก้าวหน้าโบรกเกอร์ จำกัด 2541-2559   Updated 24/03/2019    
ประเภทประกันภัย โปรโมชั่น บริษัทประกันภัย ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม คุยกับเรา
  ประกันภัยรถยนต์
  ประกันภัยโรคมะเร็ง
  ประกันภัย 4 โรคร้ายแรง
  ประกันอุบัติเหตุ
  ประกันสุขภาพ
  ประกันภัยเดินทาง
  ประกันอัคคีภัย
  ประกันที่อยู่อาศัย
  กรุงเทพประกันภัย
  ประกันภัยไทยวิวัฒน์
  ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
  อลิอันซ์ซีพี
  กรุงเทพประกันภัย
  วิริยะประกันภัย
  สินมั่นคงประกันภัย
  แอลเอ็มจีประกันภัย
  อาคเนย์ประกันภัย
  ประกันภัยไทยวิวัฒน์
  เมืองไทยประกันภัย
  ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
  เอ็มเอสไอจีประกันภัย
  อลิอันซ์ซีพี
  เทเวศประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เอเชียประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ประกันคุ้มภัย
  ใบตัดบัตรเครดิตเข้าบริษัทประกัน
  ใบผ่อนชำระ CITIBANK
  แบบฟอร์มขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันภัย
  สายด่วนประกันภัย
  ติดต่อผ่านทางอีเมล
  แจ้งเคลมประกัน