พรบ. ตรอ.ต่อภาษี ฟรี

พรบ. เก๋ง กระบะ ตู้ ตรวจตรอ. ต่อภาษี ฟรี


พรบ. เก๋ง ตรอ. ต่อภาษี
ฟรี


645 บาท

พรบ. กระบะ ตรอ. ต่อภาษี
ฟรี


967 บาท

พรบ. รถตู้ ตรอ. ต่อภาษี
ฟรี


1,182 บาท
หมายเหตุ:
1. กรมธรรม์จะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ หลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้วภายใน 15 วัน
2. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนอีซี่พาสตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
4. โปรโมชั่นถึง 31 ธ.ค. 2561 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด